The mind and body are not separate, what affects one, affects the other

Wat is manuele neurotherapie?

Manuele neurotherapie betekent letterlijk “met de handen invloed uitoefenen op het zenuwstelsel”.

Dit is een therapie die zich richt op pijn. Het werkt via verschillende technieken in op het zenuwstelsel, wat een cruciale rol speelt in ons pijnmechanisme en in het ontstaan van functiestoornissen. Het doel is om via bepaalde technieken een positieve invloed te hebben op dit zenuwstelsel, wat een directe uitwerking heeft op de pijn. Het is toepasbaar voor alle klachten van pijn maar zeker voor mensen met chronische pijn kan het een meerwaarde betekenen.

De MNT richt zich op alle aspecten die pijn kunnen veroorzaken. We baseren ons op 4 pijlers:

 1. Belastingen in het perifeer zenuwstelsel, het bewegingsapparaat met spieren, gewrichten en ligamenten.
 2. Belastingen in het autonoom zenuwstelsel: orthosympathicus (stress systeem), parasympaticus (herstel/rust systeem), organen en hormonen.
 3. Psychische en emotionele belastingen zoals relaties met omgeving, opvoeding, stress, emoties vb. angst, verdriet …
 4. Belastingen in het centraal zenuwstelsel: ruggenmerg en hersencentra.

Pijler 1: Schadeprikkels uit het bewegingsstelsel worden geregistreerd door zenuwen uit het somatische zenuwstelsel.

 Pijler 2: Schadeprikkels uit het orgaanstelsel worden geregistreerd door zenuwen uit het autonome zenuwstelsel.

 Pijler 3: Alle prikkels uit pijler 1 en 2 worden samengevoegd en door opstijgende zenuwbanen naar bepaalde hersencentra gevoerd. Ruggemerg en hersenen zijn samen het centrale zenuwstelsel.

 Pijler 4: Midden in de hersenen ligt het limbisch systeem waar de toekomende prikkels getest worden op emoties, stress, omgevingsfactoren…Dit alles kan de prikkeloverdarcht  versterken of dempen.

De communicatie tussen de zenuwen uit de 4 pijlers gebeurt door neurotransmittors. Sommige neurotransmittors werken prikkelend, terwijl andere dempend werken. Bovendien kan dit alles nog beïnvloed worden door hormonen uit de bloedsomloop en het immuunsysteem die ook opnieuw de signalen kunnen versterken of dempen.

De therapeut werkt in op de 4 verschillende pijlers die de pijn veroorzaken. Daarvoor maken we gebruik van verschillende technieken

 1. Zenuwreflexmassages (soft tissue fricties) op rug,nek, armen, benen.
 2. Mobiliserende technieken (soepele ritmische bewegingen) op de rug om verandering teweeg te brengen thv het ruggemerg, wat en dempende werking kan geven.
 3. Orgaanmobilisaties (bv buikmasage, middenrifmobilisatie) welke een invloed hebben op de natuurlijke werking van de organen.
 4. Het aandrukken van zenuwreflexpunten en reflexzones op de voet

Wanneer wordt manuele neurotherapie toegepast?

 1. Bij fysieke klachten zoals ontsteking van spieren of gewrichten, overbelasting, rugpijn, nekklachten…
 2. Bij verschillende soorten hoofdpijn
 3. Bij neurogene pijnen
 4. Bij chronische pijnen
 5. Bij duizeligheid
 6. Slaapstoornissen
 7. CVS, fybromyalgie
 8. Spijsverteringsproblemen